کتیبه های تخت جمشید

مسافرت سفر دید وبازدید دوربین دجیتال فیلمبرداری ممنوع عکسبرداری مسموح

از اینجا از گنبد از ستون عکس فلاش

شیراز شیراز شیراز

به شهر ما خوش آمدید

شما هم اگرنپرسیده اید بپرسید تا پیامهای عمق تاریخ به شما هم برسد اینجا کوتاه ومختصر

مینویسم امیدوارم برای یتان جالب باشد

من همیشه از این وان میپرسیدم چرا در ستونهای سنگی وکتیبه ها

یا نقش فرشهای دستباف عربها همیشه با خنجر وایرانی ها با نیزه حکاکی شده اند

تا اینکه کسی جوابم را داد .....

این یعنی ما ایرانی ها تروریسم نیستیم خونریز نیستیم نیزه یعنی دفاع

از خاک وطن تا پای جان یعنی دفاع از حریم وجب به وجب این مرز پرگهر

یعنی ......

وجالبتر اینکه

در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست. هیچکس سوار بر اسب نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمیبینید. هیچکس سر افکنده و شکست خورده نیست .هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد . از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره تراشیده شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود ندارد ،

 

/ 1 نظر / 28 بازدید
حامی

اين ماييم ايرانی... صد حيف و هزار افسوس که با بی ارزش جلوه دادن ميراث فرهنگی مان توسط سیاستمداران بی عقل دچار بی هويتی شده ايم و مدگرا و غرب زده...