آی بلاگرها کمک!

چه کرده این پرشین بلاگ پاک گیج شدیم نظرسنجی ها قاطی پاتی شدند

بخش مدیریت وبلاگ عوض شده من که سر درنمیارم اگرشما میدونید برای منم توضیح بفرمایید 

/ 1 نظر / 29 بازدید
دل بهار

صدائی از ، آشنا کفش تو می آید بوی خوبی های دوستان را [گل]