بخارای من ایل من

کوچی انصاری

تـــــــــــــــــــــــــولدم مبارک
ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧  

تــــــــــــــــــــــــــــــولدم مبارک

تــــــــــــــــــــــــــــولد هرکــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه امروزتـــــــــــــــــــــــــولد شده

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبارک

امشــــــــــــــــــــــــــــــب شب تولـــــــــــــــــــــــــد ماست

چــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــارم خـــــــــــــــــــــردادیها تولـــــــــــدتان

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبارک

امروز آخرین غروب روزهای جوانی سپری شد

اصلا نمیدونم چی بنویسم انگار همین دیروز بود که تولد شدم راستش کمی

بغض گلویم راگرفته امروز عصر به اتفاق خانواده به کنار دریا رفتیم یک آبتنی جانانه در  خلیج همیشه فارس

بعدش هم به خونه برگشتیم

وبا آب شیرین دوباره خودم را شستم

لباسم را پوشیدم و لاپ تابم را برداشتم وسپس از خانمم خواستم مرا از زیر قران رد کرد

خورشید طلایی از آخرین شعاعش را جمع وجور میکرد که غروب کنه واز پنجره

به خوبی نمایان بود نگاهش کردم

بغض گلویم گرفت وگفتم خدا حافظ :

ای آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرین غــــــــــــــــــــــــروب روزهــــــــــای

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــی

خب دیگه ماهم چهل ساله شدیم سالهای درد سالهای جنگ سالها ی تحصیل

سالهای غربت ومسافرت وسالهــــــــــــــــــــــــایی که سوختیم وساختیم

همراه با نسلی سوخته

به هر حال امشب دوباره تولد من است هزاران تصمیم گرفتم خداکند عملی بشود

تصمیم گرفتم خودم را به خدا نزدیکتر کنم ووو......

راستی این عدد چـــــــــــــــــــــــهل چه مرموز است

بعدا درباره ش بیشتر مینویسم...............

 


کلمات کلیدی: تولد