بخارای من ایل من

کوچی انصاری

یاران آریا فرزندان خلیج همیشه فارس پارسی را پاس بدارییم
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٦  
بنام خداوند خورشید وماه
برای همه ما افکاروایده هایی بوجود می آید که نه امکان ثبت ونه یارای مخابره آنرا به
جهانیان را داریم مثلا همین تکنولوژی واختراعا ت جدید روزگاری زاده افکارطلایی بوده اند که هیچ امکان تولیدش
یا زبان بیانش را نداشته اند یا فکرها سرنوشت سازی که ممکن است ان دوردستها به ذهن دهقانی یا چوپانی رسیده و
همانجا دردل خاک دفن شده است یا به بیان ساده تر در همان محله سکونت شما فوتبالیست هایی هستند
که اگر واسطه بازی وحق کشی نبود شاید دایی وکریمی توپ جمع کنشان هم نبودند
یادش بخیر آنروزها من کلاس اول راهنمایی بودم با اینکه خودم یک عرب واز قبیله اصیل اعراب (خزرج) واز انصاری های
مدینه منوره هستم همیشه از نام گذاری عربی ناوهای ایرانی یا جزیره های فارسی به نام عربی متنفر بودم
ابو موسی ابوعیسی وووو
همیشه آرزو میکردم که کاش اصطلاحات انگلیش وعربی در لغت ایرانیان تصیح بشود راستش از سوم ابتدایی تا دوران راهنمایی
حفظ کردن ماضی مضارع فعل وفاعل وامپرالیزم سوسیالیسم .... وهزار واژه دخیل دیگر چون معنایش نمیدانستم
برایم سنگین بود مسخره تر اینکه معلمهاهم نمیدانستندمیگفتن این سوال شما مربوط به درس نیست وبحث جداگانه دارد
وقت کلاس را نگیرید!
آنروزها اتوها زغالی بود وتلویزیون ها سیاه وسفید حتی در بسیاری از شهرکها یاروستاها یا برق نبود یا ساعت 10خاموشی مطلق بودتلویزیونها هم ساعت یازده شب سوت پایان میزدند وبرنامه تمام میشد
***********************************
روزگاربدین منوال سپری شد کم کم سرصدای ایران دوستان ودلسوزان این فرهنگ پارسی بلند شد
عرب هاهم دور برداشته بودند وبا نامیدن خلیج همیشه فارس به نامهای عربی مزمزه میکردند
البته کار جدیدی نبود ولی این سوغات استعماراز دیر باز موی دماغ این مرز پرگهر شده بود
در شاهنامه فردوسی آمده که اسفندیار روزی که درچشمه ی فرو رفت که رویین تن شود
چشمهایش را بست وچشمش رویین تن نشد این راز وجای تیر خورش را سیمرغ به رستم گفت ورستم نیز با تیرهایی از چوب
گز(که خود داستانی دیگر دارد) اسفندیار را سرنگون کرد
زشصتم بخوردی دوچوب گزین    سرخود نهادی به بالین زین
خوب درتقسیمات جغرافیایی واراضی جای پای استعمارگران به خوبی مشهود است هرکجایی نگاه کنید جای تیر خور باقی گذاشته  اند هرجا نگاه کنید کمی از مرزهای همسایه در کش وقوس کشور دیگر قرار دارد
تا بعدها سرفرصت هرگاه منا فعشان در خطربود با تحریک همسایه را به جان همسایه بیندازند
***************
خب کم کم هنرمندان ودلسوزان وطن دست به کار شدند واژه را اصلاح کردند رایانه =کمپیوتر وووووو
فارسی را پاس بداریم
داشتم از خوشحالی قالب تهی میکردم همیشه اخبار وروزنامه هارا دنبال میکردم
چندسال پیش شعری در هزاره فردوسی سرودند که هرروز زمزمه میکنم
به چنگ خردپارسی ساز کن          کنون وقت آن است آغاز کن
بگوای  سرافراز نیکونژاد        چو ایران نباشد تن من مباد

سخن عشق به هرزبان نکوست همین چندشب قبل برنامه ای از تلویزیونهای بیگانه از آمریکا پخش میشد
که سفیر سابق اسراییل را دعوت کرده بودند از او موضوعاتی پرسیده شد یکی همین قضیه خاطراتش در ایران بود
میگفت سران کشورهای عربی داشتند از شاه ایران بازخواست جزایر های به اصطلاح غصب شده از سوی ایران میکردند
شاه همه انان را به ناهار دعوت میکند وپس از صرف ناهار نقشه ای ازایران وخلیج فارس جلوشان میگذارد
ومیپرسد این جزایر سه گانه که شما میگویید کدام است نشان بدهید همه به هم نگاه میکنند ومیگویند ما نمیدانیم
میگوید خب شما که نمیدانید کجاست چرا ادعای مالکییت میکنید
آنروز آنها دست از پا درازتر برمیگردند!
*********
خب حالا که وبلاگ نویسی روزنامه وکتابهای الکترونی وجبهه ی رسانه ای وجود دارد شما نیز بیکار ننشینید
وحا فظ نگهدار این مرز پرگهر باشید
من که صاحب نظر نیستم ولی کاش کلمه جزیره هم به (نو زمین ) تغییر میکرد شما چه پیشنهاد میکنید

 

کلمات کلیدی: