بخارای من ایل من

کوچی انصاری

ملک سليمان
ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٦  

روزی که حضرت سلیمان(ع) با ان مورچه گفتگوها داشت

مورچه پرسید میدانی چرا خداوند به تو گفت اموال واحشام

وعرشت را بر روی آن قالیچه بگذار تا به باد دستور دهم

همه جا سیر کنی؟

حضرت فرمودند نه کوچولو

موری خنده ای کرد وگفت خدا میخواست به شما

بفهماند که ملک تو نیز بر باد است!

گرت ملک سلیمان درنگین است

          عاقبت خاک راهی!

دوستان فریب مال ومنال دنیا نخورید


کلمات کلیدی: