بخارای من ایل من

کوچی انصاری

ایل جباره کوچی
ساعت ٢:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٥  
 

 

بسم الله النور

ازکجاآمده ام آمدنم بهرچه بود

به کجامیبری آخرننمایی وطنم

شیخ جابربن عبدالله انصاری جدطوایف جباره(کوچی)

حدودپانزده سال قبل از هجرت پیامبر(ص)کودکی درمدینه ازقبیله خزرج به دنیاآمدکه نام وی راجابرگذاردند....

سیره نویسان نسب جابرراچنین نوشتند:

{{جابربن عبدالله بن عمروبن حزام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمته}}

عبدالله بن عمرو- پدرجابرازمردم مدینه وازطایفه خزرج بود...

وی درمیان مردم مدینه ازنخستین کسانی بودکه قبل ازهجرت پیامبر(ص)(ازمکه به مدینه)

قبول اسلام کرد ودرمحل(عقبه اولا)باپیامبر(ص)بیعت نمود....

وجز‌ء دوازده نفری است که ازآنهابعنوان نقباء یادشده است(نماینده وسرپرست)

درموردنسب مادرجابرچنین نوشته اند:

نسیبته- دخترعقبة بن عدی بن سنان بن هابی یا(یابی)بن زیدبن حرام بن کعب ودرحقیقت عبدالله بادخترعموی پدرش ازدواج کرده است....

معروف است که جابرابن عبدالله انصاری آخرین نفرازاصحاب پیامبر(ص)بودکه درسالهای بین۷۰تا۸۰ هجری ازدنیارفت ودراین موردحدیثی ازامام جعفرصادق(َع)دراصول کافی{ج۱ص۴۶۹}نقل شده است.....

طوایف عرب که بنام ایل جباره(کوچی)نام گذاری شده درشرق فارس (ایران)زندگی میکنند

وازنوادگان شیخ جابربن عبدالله انصاری میباشند....

یعنی فرزندان:شیخ جناح ابن محمدابن جناح وجناح ازنژادجابروجابرفرزندعبدالله وعبدالله

فرزندعمروابن حزام ابن کعب ابن غنم ابن کعب ابن سلمته ابن خزرج وبنام طایفه خزرج معروف می باشند....

اعراب جباره(کوچی) فرزندان شیخ جناح وشیخ جناح فرزندشیخ جابرابن عبدالله انصاری می باشد...

طوایف جباره( کوچی)عبارتنداز:

۱-کوچی۲-جابری۳-ابومحمدی(لبومحمدی که ظاهرااین غلط املائی حرف الف راچسپانده)۴-غنی۵-عزیزی۶-شیری۷-نقدعلی

{لازم به ذکراست مومنی کوچی-صفری کوچی-مرادی کوچی-بدوی کوچی-هوشمند کوچی-سلیمی کوچی-بیژنی کوچی-شکوهیان کوچی-رضایی کوچی-شهسواری-سهامپور- و...فامیلیهایی است من تا بحال شنیده ام همه ازایل جباره کوچی میباشند چنانچه دوستان نظراتی دارند ابلاغ نموده تا پس ازتحقیق ثبت شود} نویسنده ومدیروبلاگ


{ طایفه عرب جباره : تیره های این طایفه از این قرارند : غنی، لوردانی، شیری، ابوالحمدی سهامپور ، ابوالحمدی خسروانی ، مزیدی ، عزیزی ، عبدالرضایی، علی مرادی، لُر ، لُر بیگ ، میرزایی ، کوچی صفری، جابری ، پیرسلامی، هندی، گاومیشی.}

 

ازنوادگان وفرزندان(( شیخ جابربن عبدالله انصاری ازصحابه خاص پیامبراکرم میباشند))

(باتشکرازنویسنده کتاب تاریخچه ایلات عشایرعرب خمسه فارس مرحوم ومغفور آقای هوشنگ سهامپورروحش شادویادش گرامی باد)( لطفا برای توضیحات بیشتربه این کتاب مراجعه شود)

علی اصغرکوچی دهفیش -لارستان- فارس

 


کلمات کلیدی: ایل جباره کوچی