بخارای من ایل من

کوچی انصاری

دهفیش
ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦  

 

دهفیش

روستای دهفیش ازتوابع بخش بنارویه لارستان درموقعیت۲۸.۸درجه شمالی و۵۳.۵۱درجه شرقی

دهفیش

باارتفاع ۸۱۴مترازسطح دریا قرارداردوازمناطق گرمسیری محسوب میشودشغل قلیلی ازمردم روستا

دامپروری وغالبا کشاورزهستندالبته مشاغل روستابه مقتضای زمان دستخوش تغییروتحول گوناگون بوده

وعده کثیری ازساکنان دهفیش اقامت کشورهای حوزه خلیج فارس رادارندودرکویت -امارات عربی متحده

مشغول به کارهستندمردم دهفیش ۹۸٪تحصیل کرده وبعضی ها نیزدارایتحصیلات عالیه هستند بیشترکارمندان

دبستان ومدرسه هابومی هستند دراین روستا آب شرب از لوله کشی بهداشتی ودرپاره ای موارد

نیزازآب آب انباراستفاده میکنند محصولات روستا غالبا جووگندم وهندوانه ذرت و....

پنبه وخرما وتقریباتمامی محصولات گرمیسری به عمل می آید

درشرق روستا منبع فراوانی ازسنگ گچ وجود دارد

کوهها زیبا ورنگارنگ اطراف روستا را احاطه کرده که ازمعروفترین آنها کوه سیاه یا شاه نشین است

که بلندترین نقطه آن ۱۵۱۶مترازسطح دریااست رودها ورودخانه ها فقط درفصل زمستان درجریان هستند

که معروفترین ان <<هوا>>که درزمستان به دریاچه هرم میریزدوبقیه فصول سال خشک است

رود <<منال>>نیز درشمال روستا بوسیله چشمه ی ازجویم دایما درجریان است که مورداستفاده

کشاورزان ودامداران بخش جویم وبنارویه است وبه مرسوم قدما سهمیه بندی شده است

قناتهایی نیزدرشرق آبادی وجود داردکه حاکی ازسخت کوشی مردم روستا بوده وفعلا به علت

تغییرات جوی وکمبود آب متاسفانه خشکیده است

موقیعت جغرافیایی گونه های جانوری نیزدستخوش تغیرات گردیده وفعلا از پرندگان بومی کفتر چاهی؛

کبک؛ تیهو؛ انواع گنجشک؛ دراج؛ وبسیاری دیگرازپرندگان گونه گرمسیری

وازپرندگان مهاجردرفصل زمستان وبهاردرنا؛انواع اردک وآنقوت که معمولا آنقوت ها بومی هستند ودر

تمامی فصول دیده میشوندجانواران نیز مانند گرگ ؛شغال؛ روبا؛ کفتار؛ سمور؛گربه زباد؛گربه کوهی

خرگوش؛سیخول یا(چوله)؛خارپشت وانواع موشهای صحرایی

یوزپلنگ وتا این چنده اخیر درکوه سیاه تعدادزیادی پلنگ نیزوجود داشت که متاسفانه دراثرخشک سالی

نایاب شده است درکوههای آبادی کل وبزکوهی نیزدرارتفاعات زیاد هستند

کنارستان دهفیش که حالا باید متاسفانه تراکتورستانش نامید درشرق آبادی مامن خوبی برای گونه های جانوری بود

که ازجمله آهورامیتوان نامبرد

انواعهای مارها وعقرب وبسیاری ازخزندگان دیگرنیز به چشم میخورد

زنبور سرخ ؛زرد وسبزوزنبورعسل فراوان است وعسل کوههای دهفیش معروف است

تقریبا تمامی گیاهان دارویی وچاشنی های غذایی درزمینها وکوههای روستا یافت میشود

امیدوارم این مختصر مورد علاقه خوانندگان وبلاگ قرار گرفته باشد

چنانچه سئوالاتی دارنند بپرسند تا حتی المقدورجواب بدهم

علی اصغرکوچی

برای دیدن نقشه اینجا کلیک کنید 

 کلمات کلیدی: دهفیش