بخارای من ایل من

کوچی انصاری

اوس وخزرج
ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦  

بنام حضرت دوست

اصل اعراب یا همان عروبه از دوقبیله بزرگ اوس وخزرج هستندومابقی اعراب

رااعراب مستعرب یعنی عرب شده مینامند

«اوس» از قبایل بزرگ قحطانی به شمار می‌رفت و نسب رییس‌اش

چنین بود: اوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمر و مزیقاء بن عامر بن ...

ازد.


اوسی‌ها با وجودی که نام پدرشان حارثه بود، خود را بنی‌حارثه

نمی‌نامیدند، بلکه خود را به مادرشان، قیله، منسوب می‌کردند و به بنی

قیله شهرت داشتند. در تاریخ اسلام غالباً نام این قبیله و قبیله خزرج

که با یکدیگر مناسبات و اختلافاتی داشته‌اند در کنار هم می‌آید. موطن

اصلی این قبیله یمن بود؛ سپس به مدینه هجرت کردند و مدت‌ها با

قبایل یهودی مدینه و قبیله خزرج زندگی کردند. میان دو قبیله اوس و

خزرج جنگ‌هایی روی داد که بیش از ده سال ادامه یافت. از

جنگ‌های معروف آنها یوم البعاث ویوم الربیح بود


مردم قبیله اوس در دوران جاهلیت منات را می‌پرستیدند و چون

پیامبراسلام(ص) به مدینه هجرت کرد، اوس و خزرج به یاری او

برخاستند، برای پیشرفت اسلام کوشش کردند و به انصار شهرت

یافتند.

«
خزرج» قبیله‌ای معروف از تبار خزرج بن حارثه بن ثعلبة بن

عمرو و بن ازد بود. موطن اصلی این قبیله‌ نیز همانند تیره اوس بود.

اما به مدینه هجرت کرده بودند. آنان با قبیله اوس که بنی اعمام (پسر

عموها)ی آنان به شمار می‌رفتند دچار اختلاف شدند و مهم‌ترین

جنگ‌های ‌‌آنان با یکدیگر جنگ یوم البعاث و یوم الربیح بوده است.

خزرجیان در سال دوازدهم بعثت در عقبه منی با رسول خدا (ص)

پیمان بستند. این پیمان به پیمان عقبه مشهور است. از آن پس

خزرجیان همچنان در کنار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم

بودند و در تمامی غزوات و جنگهای سپاه مسلمین شرکت می‌جستند.

«انصار»

جمع ناصر، از ریشه «نصر» و به معنای یاوران است.

در صدر اسلام به ساکنان ومسلمانان مدینه به ویژه

افراددوقبیله اوس وخزرج انصارگفته میشد

چراکه آنان به یاری پیامبراسلام (ص)ومسلمانان مکی ومهاجر

ونقاط دیگرپرداخته بودندودرنشراسلام نقش وتاثیرزیادی داشتند

پیامبرباورودبه مدینه بین مهاجرین وانصارپیمان برادری برقرارکرد

اولین گروه انصارکه دربیرون مکه(درعقبة المنی)با پیامبر(ص)

بیعت کردن شش یاهفت تن ازقبیله خزرج بودند

قرآن کریم انصارراستوده وپیامبر(ص)وامامان نیزازآنان

تمجیدنموده اند

پیامبراسلام به انصارفرموده بودند

<<شماپس ازمن موردبی مهری قرارخواهیدگرفت>>

وهمین اتفاق هم افتادچراکه وقتی معاویه به حکومت رسید

سهم انصارراازبیت المال قطع کرد

پس ازرحلت پیامبرجمعی ازانصارمیگفتندجانشین پیامبرباید

ازمیان آنان برگزیده شود

امارقابتهای میان دوقبیله اوس وخزرج وطرفداری کم تاثیر بعضی ازانصارازحق خلافت امام علی ع.....

سبب شد که بعضی از انصار رفته رفته عقب نشینی کنند

وعاقبت تسلیم سقیفه بنی ساعده شوند وباقدرت یافتن قریش درزمان خلافت عثمان

نارضایتی انصار ازمهاجرین بالاگرفت ودر نتیجه آنان رفته رفته مدینه را به قصد پیوستن

به رزمندگان اسلام ومرزبانان اسلامی ترک کردند برخی از انصارنیزبه وضع موجود تن دادند

ودردستگاه خلافت اموی به گرفتن مشاغل درجه دوم راضی شدند

البته درمیان انصارهمواره جمعی ازدوستداران اهلبیت ع

نیزوجودداشت

دایرة المعارف تشیع المعارف والمعاریف


کلمات کلیدی: