بخارای من ایل من

کوچی انصاری

رزمنده ها بخوانند
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٦  
به نام حضرت دوست
بسمه تعالی جبهه های جنگ علیه باطل احتیاج مبرم به نیرو دارد.....
پخش مار ش حمله وصدای آهنگران
کربلای جبهه ها یادش بخیر
واقعا هم یادش بخیر بیاد شهیدان گمنام بیاد آنان که عمودی رفتن وافقی برگشتن به اسرا
به یاد مجروحین ومعلولینی که بدنشان قطب نما را گیج میکند
به یاد بسیجیان ورزمندگانی که روزی امام راحل دست وبازویشان را بوسه میزد

خلاصه ومختصر با قلمی قاصر از همه همرزمانم که حالا اسمهایشان هم فراموش کردم تشکر واز دور سلام
عرض میکنم
انروزها شورهوای این مملکت سبز سبز بود وسراسر این مرز بوم شیرمردان بسیج قد علم کرده بودند
برادران سپاه وارتش همه همه واقعا تا تاریخ هست سلحشوری شما نیز جاودانه است
خب ماهم قطره از این دریا بودیم
سال دوم راهنمایی راهی جبهه ها شدم وسال سوم نیز
راستش هیچ اجباری نبود فقط وظیفه وتکلیف ایجاب میکرد دین خود را به این انقلاب ادا کنیم

این مقدمه را نوشتم که یکی جواب مارا بدهد واز حق حقوق ما دفاع کند

هشت سال دفاع مقدس سپری شد ورفته رفته همه چیز بدست فراموشی سپرده شد

میخواهم بپرسم آیا به سازمان ملل شکایت شده یا نه ؟
آیا غرامتی از سوی کشور متجاوز به ایران پرداخت شده واگر شده کجاست
ما درس مشق را رها کردیم ولبیک گفتیم
ولی امروزه چقدر از اجتماع عقب ماندیم چرا چون بیسوادیم

تکنولوژی علم پیشرفت کرده وما اندر خم یک کوچه ایم دنیا دیجیتال شده وما شمارش را
به اندازه انگشتان دست بیشتر نمیدانیم
هرکجا دنبال کار میروی به هرجا سرمیزنی مدارک عالیه میخواهند حق هم دارند
چون دیگر جهان بیل وکلنگ سپری شده وهمه چیز در گروه علم است ودانش
راستش کمی تا قسمتی هم مدرک گرایی مد شده
میخواهم بدانم مگر یک زندگی نرمال وداشتن یک ماشین نسبتا متوسط وخانه وازدواج
ویک شغل آبرومند حق مسلم هر ایرانی نیست
میخواهم بدانم حال وروز بقیه بروبچه های بسیج ورزمندگان چطور است
ازمن بهتراست یا مثل من وبقیه
راستش ما ازاین قا فله عقب مانده ایم
به کجا باید شکایت کنیم چه کسی حق مارا ازمتجاوز میگیرد سهم ما از این مرزوبوم چیست
تا به حال چندین مرحله فراخوانی بسیج ورزمندگان را شاهد بودم
بارها فتوکپی شناسنامه وعکس وکارت بسیج ونام نویسی خواسته اند
ولی جواب را هنوز نفرستادند اگر سرکاری است پس زخم مارا چرا تازه میکنید واگر هم
دادرسی هست پس سهم ما کجاست چرا کسی جواب نمیدهد
نه از اخبار ونه در روزنامه ها هیچ جا منتشر نمیشود
تازه یک اطلاعیه هم که از سپاه یا بسیج منتشر میشود روزی به دست ما میرسد
که تاریخش گذشته
اگرکسی جواب این سوالهارا میداند مارا هم باخبر کند
راستش با همان سواد ابتدایی نوشتم خرده به دل مگیرید بیش ازاین قلم فرسایی نمیدانم
ولی اگر ارگانی یا موسسه ای را میشناسید به ما هم اطلاع بدهید
تا بپرسم چرا سهم رزمندگان عادلانه پرداخت نمی شود
هم رزم وهم سنگرتان
مخلص همه دوستان بروبچه های سپاه وبسیج
یکی از رزمنده های فراموش شده

 

کلمات کلیدی: رزمنده ها بخوانند
 
کتیبه های تخت جمشید
ساعت ٢:٢٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٦  

مسافرت سفر دید وبازدید دوربین دجیتال فیلمبرداری ممنوع عکسبرداری مسموح

از اینجا از گنبد از ستون عکس فلاش

شیراز شیراز شیراز

به شهر ما خوش آمدید

شما هم اگرنپرسیده اید بپرسید تا پیامهای عمق تاریخ به شما هم برسد اینجا کوتاه ومختصر

مینویسم امیدوارم برای یتان جالب باشد

من همیشه از این وان میپرسیدم چرا در ستونهای سنگی وکتیبه ها

یا نقش فرشهای دستباف عربها همیشه با خنجر وایرانی ها با نیزه حکاکی شده اند

تا اینکه کسی جوابم را داد .....

این یعنی ما ایرانی ها تروریسم نیستیم خونریز نیستیم نیزه یعنی دفاع

از خاک وطن تا پای جان یعنی دفاع از حریم وجب به وجب این مرز پرگهر

یعنی ......

وجالبتر اینکه

در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست. هیچکس سوار بر اسب نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمیبینید. هیچکس سر افکنده و شکست خورده نیست .هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد . از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره تراشیده شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه و عریان وجود ندارد ،

 


کلمات کلیدی: کتیبه های تخت جمشید