بخارای من ایل من

کوچی انصاری

مبارزه با بی حجابی
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸٦  

بسم الله الرحمن الرحیم

رب اشرح لی صدری ویسرلی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی

بعضی وقتها ازسرشوق یا تفریح انسان دلش میخواهد کتابی یا روزنامه ای یا

مقاله های روزمره را بخواند تا از اخبار امروز بی اطلاع نماند

امروزه که بحمدالله علم پیشرفت کرده فقط با یک کلیک مطلب مورد علاقه رادر اینترنت جستجو میکنیم

وبحمدالله کم نیستند مقاله نویسها واهل قلم که خداخیرشان بدهد

ولی بعضی ها مثل لبوفروش سرکوچه مانان را به نرخ روزمیخورند زمستان لبو

وتابستان یخ دربهشت وبستنی خوب بنده خدا باید کاسب کند نان در بیاورد

بحثهای داغ امروزه فیلم سیصد ازدواج موقت اخبارهای سیاسی

ومسئله حجاب ومبارزه با بی حجابی پیشنهادوانتقادازمجری ها وقانون گذارهاست

خب عده ای هم نهی ازمنکر میکنند مطالب مینویسندارشاد میکنند که خداجزای خیرشان بدهد

اما عده ای خدا نشناس وبرای خود شیرینی به تشویق بی حجابی میپردازند

که لعنت الله علیهم الا یوم الدین

یادش بخیر آن قدیمی هامیگفتند اگرزن قلم دست بگیرد دنیا به آخرمیرسدواغتشاش وبلادرجامعه بوجودمی آید

همیشه من دنبال این تفسیر بودم تا اینکه اینگونه برایم روشن شد که منظوراززن

جنس مونث(حواء) نبوده وقصدشان آدمهای نااهل وشیطان صفتی است که فقط اراجیف مینویسند

وگرنه شیرزنانی هستند که تحصیلات عالیه دارند وجامعه را هم اداره میکنند وبالاترازآن

به خانه وفرزندان خودهم می رسند

این مسئله حجاب یا هرموضوع دینی دیگرشوخی بردار نیست که هرکس بیایدواظهارنظرکند

ببینید عزیزان ما دین اسلام را به جان ودل پذیرفته ایم وبرماست که دستوراتش راهم

بی چون چرا عمل کنیم البته خداوند به همه علمها احاطه دارد

ومی فرماید فقط کمی ازعلم را به بشر داده ام به این مقدارکه خوب وبد را تشخیص دهد

وخدای حکیم روزی که خلقت اسمانها وزمین را شروع کرد باکسی مشورت نکرد

روزگاری داد این ملت بالا بود که فلان مسئله کشف حجاب پیش کشیده خب یا پیشینان یادشان

نرفته که چگونه روزنامه ها ومجلات علنی آیات خدارا به مسخره میگرفتند وکسی هم ککش نمیگزید

و...........هزاران مسئله دیگرکه انسان شرمش میاید بازگوکند

باز لطف خدا شامل حالمان شد وانفجارنوررخ داد وانقلاب شد چقدر جوانهای عزیزما

کشته شدند شهید شدند ودرزندانها علما ودانشمندان شکنجه دیدند تا ایران را به صاحبش

آقا امام زمان (ع ج) تحویل دهند خب بحمدالله چون خواست خداوند هم همین بود این خون بر

شمشیر پیروزشدواززیرسلطه اجانب بدرآمدیم

وبه به رهبری امام خمینی (قدس سره)ایران گلستان شد وخارچشم دشمنان اسلام

آنهایی که از بی حجابی طرفداری میکنند ن والقلم ومایسطرون را فراموش کرده اند

قلم وشمشیر مسلمان فقط باید دراهداف اسلامی بکارگرفته شودنه چاپلوسی شیطان را بکند

میراث داران قرآن وسخن وسخندانی وقلم فرسایی حضرت علی بن ابیطالب (ع)است

که نهج البلاغه را مینویسد ویک سخنرانی کامل بدون الف ایراد میفرماید

دراین کشور ما برای بی بندوباری وبد حجابی جایی نداریم هرکس خوشش نمی آید

برود پیش عبادالشیطان واربابهایشان خواهران بدانید بد حجابی کلاس نیست وزیبایی نمی آورد

آنچه از زیبایی فراتراست عفت وپاکدامنی است ننگشان باد آن کسانی که به اصطلاح خودشان

متمدن نما هستند دردین اسلام هرگونه تظاهربه اجانب مکروه وشاید هم حرام است

عده ای به بهانه گرما یا اینجورمسایل از واجبات طفره میروند وبدترازآن عده ای هم طرفداریشان

میکنند درصورتی که درخوش اب وهواترین نقطه این مملکت ساکن هستند

ببینید این بهانه ها است اقوام وملت های دیگرهم هستند که در گرمترین مناطق دنیا زندگی میکنند

ولی حجابشان دینشانرا حفظ میکنند

مانند عربستان-کویت-امارات- ووووو

این عکس راببینید کجارفت غیرت که درصف انتخابات با چنین سروضعی ظاهرشدندآنهم دراماکن مقدس

منبع عکس:کتاب نیوز

بعضی ها به خیال خام خودشان با تقلید ازهنرپیشه های کفار میخواهند مدپیاده کنندمن که راستش

دلم به حال این عقب مانده های شهرهای بزرگ میسوزد فقط دوست دارند زندگی پوچ اشان رابه

رخ هم بکشند فکرمیکنند با این جلف بازی ها مترقی ومتمدن خوانده میشوند

درهمین کشورخودمان خانمهای نجیبی هستند که در روستاها وشهرکها کوچک زندگی میکنند

که یک لحظه هم ازحجاب وعفتشان غافل نمیشوند ویک بارهم عمدا نمازشان قضا نمیشود

دربدترین شرایط اب وهوایی دوشاوش خانواده اشان این پرچم اسلام را برافراشته اند

وافتخارهم میکنند وخدا وند منان نیز به این بندگان مخلص افتخار میکند

آنان که دم از تمدن وکلاس میزنند بیایند ببینند که اینجا چه خبراست البته اکثر یت ایران اسلامی

باتقوی هستند ولی روی سخن با آن گروهی است که حزب شیطانند مسئله دیگر به آقایان

برمیگردد اگربا تکیه برتقوی- باچشمچرانی هایشان مشوق این گروه نباشند وجامعه حس کند که

برای بدحجاب منزلتی نیست آندسته که عقده خودنمایی دارند دیگر این افکار به دهنشان خطور نمیکند

دین اسلام هم به مرد وهم به زن سفارش کرده ازمکروه وحرام چشم پوشی کنند

اگرفرامین ناب محمدی ص پیاده شود همه به حق وخواسته دنیوی واخروی خود میرسند

حق هیچ زن ومردی ضایع نمیشودمسئله اقتصاد ودیروزود ازدواج جوانان هم سفارش به

استعنوا بالصبر والصلات شده وتنها مجرد بودند یا شهوت داشتن ملاک به خلاف شرع انجام

دادن نیست چون بشررا نیافریدن که پی آمال وآرزوهای خودش باشد انسان برای

آزمایش آفریده شده وقبل ازما نیز بودن ملتهایی که به انواع بلا آزمایش شده اند

این وظیفه همه است هرکس درجامعه مسئول است که درمحدوده خودش تقوی پیشه کند

به فرمایش بزرگان اگر همه دنیا پرازکفر وفساد شود فقط ما باید به فکرنگهداری ایمان

خود باشیم بهانه نکنیم که جوآلوده بود یا محیط مقصراست به امید پیروزی همه مومنین ومومنات

ازشروسوسه های شیطان خدایارو یاورتان

التماس دعا


کلمات کلیدی: حجاب
 
رنگارنگ
ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸٦  

آیا میدانید که؟

آیا میدانید اولین زائر قبرامام حسین ع دراولین چهلم بعد ازشهادتش جابربن عبدالله انصاری بوده است؟

آیا میدانید که بیشترایرانی های مقیم کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با دست کم ۳تا۷زبان زنده دنیا صحبت میکنند؟

آیا میدانید که بعضی ازایرانی ها که دم از پارس بودن میزنند اغلب ترک یا عرب..... واصالتا ایرانی ایرانی نیستند؟

آیا میدانید اعراب مصر که با غغب جمهوری المصرالعربیه میگویند اصلا عرب نیستند؟

آیا میدانستید که بعضی ازاسم فامیلها درشناسنامه ها اصلا ربطی به آن خانواده ها ندارد وفقط اشتباه ثبت احوال بوده است؟

آیا میدانید که بعضی ازاعراب که به ایرانی ها میگویند فارس مجوس (زرتشت)خودشان اصل ونسبشان ایرانی است؟

آیا میدانیم که عرب وعجم وترک ولر......همه فرزندان آدم هستیم وهیچ فرقی درپیشگاه خداوند ندارند الا به تقوی؟

معلمان مدرسان واساتید آیا میدانید دست کم من بدبخت تا حالا نمیدانستم مصدر یعنی ریشه وماضی یعنی گذشته

لطفا فارسی را پارسی تدریس کنید وعربی را عربی؟

آیا میدانید تهرانی فکرمیکنند فقط خودشان ایرانی هستند وبقیه به اصطلاح خودشان لهجه داری(یعنی من تهرانی هستم وفقط من ایرانی هستم)

آیا میدانی توکه این جملات را میخوانی شاید پادشاه زاده ای باشی وخودت اطلاع نداری؟

آیا میدانید که بعضی ها قوه خارقه دارند ولی خودشان نمیدانند چون شنیدم کورمادرزادی درمصر بوده که سنگ را بادستش

پودر میکرده وبیچاره فکر میکرده عادی است وهمه این را انجام میدهند ولی وقتی بهش فهمانده بودند دیگرنتوانسته بود!

آیا میدانید ام القری به خانه خدا یعنی کعبه میگویند چون اولین جایی که اززیر آب در آمد خشکی آنجا بود ومیگویند کره زمین از

آنجا تولد شده (ام القری )یعنی مادرروستاها وشهرهای دنیا وزمین مسکون از آنجا گسترش یافته!

آیامیدانید که اگر تمام قرآن نازل نشده بود فقط سوره والعصران الانسان.... کفایت میکرد؟!

آیا میدانید هنوزکسانی هستند که با وجودمسن بودن ولی هنوزماشین (اتوموبیل) سوارنشده اند؟

آیا میدانید که خیلی ها تا اسم کمپیوتر شنیدند اول به چت کردن ویاهو ماسینجر فکرمیکنند**متاسفم براشون**

آیا میدانید اغلب تا اسم ویدیو و ویدیو کلوپ شنیدند به فیلم سوپر فکر میکنند **خاک توسرشون**

آیا میدانید اگرمولکولهای یک قطره آب تجزیه شود وبه اندازه یک میوه گیلاس بزرگ شود میتواند سطح کره ماه رابپوشاند؟

آیا میدانید اغلب مردم اگردر نیم روز هم خورشیدگرفتگی رخ دهد اصلا ککشان هم نمیگزد حتی نگاه هم نمیکنند

من این اشخاص را باچشم خودم دیدم درحالی که منجمان داخلی وخارجی از ماهها قبل به بیرجند آمده بودند!!

خب دوستان تا اینجا کافی است حالا یا مطالعه کنید یا درانترنت دنبال سوژه ایتان باشیدیااز۱۱۸بپرسید!

د


کلمات کلیدی:
 
دهفیش
ساعت ٩:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٦  

 

دهفیش

روستای دهفیش ازتوابع بخش بنارویه لارستان درموقعیت۲۸.۸درجه شمالی و۵۳.۵۱درجه شرقی

دهفیش

باارتفاع ۸۱۴مترازسطح دریا قرارداردوازمناطق گرمسیری محسوب میشودشغل قلیلی ازمردم روستا

دامپروری وغالبا کشاورزهستندالبته مشاغل روستابه مقتضای زمان دستخوش تغییروتحول گوناگون بوده

وعده کثیری ازساکنان دهفیش اقامت کشورهای حوزه خلیج فارس رادارندودرکویت -امارات عربی متحده

مشغول به کارهستندمردم دهفیش ۹۸٪تحصیل کرده وبعضی ها نیزدارایتحصیلات عالیه هستند بیشترکارمندان

دبستان ومدرسه هابومی هستند دراین روستا آب شرب از لوله کشی بهداشتی ودرپاره ای موارد

نیزازآب آب انباراستفاده میکنند محصولات روستا غالبا جووگندم وهندوانه ذرت و....

پنبه وخرما وتقریباتمامی محصولات گرمیسری به عمل می آید

درشرق روستا منبع فراوانی ازسنگ گچ وجود دارد

کوهها زیبا ورنگارنگ اطراف روستا را احاطه کرده که ازمعروفترین آنها کوه سیاه یا شاه نشین است

که بلندترین نقطه آن ۱۵۱۶مترازسطح دریااست رودها ورودخانه ها فقط درفصل زمستان درجریان هستند

که معروفترین ان <<هوا>>که درزمستان به دریاچه هرم میریزدوبقیه فصول سال خشک است

رود <<منال>>نیز درشمال روستا بوسیله چشمه ی ازجویم دایما درجریان است که مورداستفاده

کشاورزان ودامداران بخش جویم وبنارویه است وبه مرسوم قدما سهمیه بندی شده است

قناتهایی نیزدرشرق آبادی وجود داردکه حاکی ازسخت کوشی مردم روستا بوده وفعلا به علت

تغییرات جوی وکمبود آب متاسفانه خشکیده است

موقیعت جغرافیایی گونه های جانوری نیزدستخوش تغیرات گردیده وفعلا از پرندگان بومی کفتر چاهی؛

کبک؛ تیهو؛ انواع گنجشک؛ دراج؛ وبسیاری دیگرازپرندگان گونه گرمسیری

وازپرندگان مهاجردرفصل زمستان وبهاردرنا؛انواع اردک وآنقوت که معمولا آنقوت ها بومی هستند ودر

تمامی فصول دیده میشوندجانواران نیز مانند گرگ ؛شغال؛ روبا؛ کفتار؛ سمور؛گربه زباد؛گربه کوهی

خرگوش؛سیخول یا(چوله)؛خارپشت وانواع موشهای صحرایی

یوزپلنگ وتا این چنده اخیر درکوه سیاه تعدادزیادی پلنگ نیزوجود داشت که متاسفانه دراثرخشک سالی

نایاب شده است درکوههای آبادی کل وبزکوهی نیزدرارتفاعات زیاد هستند

کنارستان دهفیش که حالا باید متاسفانه تراکتورستانش نامید درشرق آبادی مامن خوبی برای گونه های جانوری بود

که ازجمله آهورامیتوان نامبرد

انواعهای مارها وعقرب وبسیاری ازخزندگان دیگرنیز به چشم میخورد

زنبور سرخ ؛زرد وسبزوزنبورعسل فراوان است وعسل کوههای دهفیش معروف است

تقریبا تمامی گیاهان دارویی وچاشنی های غذایی درزمینها وکوههای روستا یافت میشود

امیدوارم این مختصر مورد علاقه خوانندگان وبلاگ قرار گرفته باشد

چنانچه سئوالاتی دارنند بپرسند تا حتی المقدورجواب بدهم

علی اصغرکوچی

برای دیدن نقشه اینجا کلیک کنید 

 کلمات کلیدی: دهفیش